Seria de programe şi meditaţii audio BrainSync are la bază procese şi mecanisme neurologice de modificare a frecvenţelor undelor cerebrale. Abordării ştiinţifice i se adaugă dimensiunea spirituală bazată pe înţelepciunea practicilor străvechi de echilibrare, de expansiune a conștiinței prin meditaţie.

Principiile psihologice dinamice utilizate în terapia audio BrainSync şi cele audio hipnotice sunt preluate din terapia cognitiv – comportamentală, programare neurolingvistică, sau hipnoză.

Tehnologia audio BrainSync

Descoperirile de început de secol XX din domeniul neuro-tehnologiilor, fizicii, psihologiei au înlocuit vechile paradigme referitoare la potenţialul mental şi expansiunea conştiinţei.

Progresul tehnologic a fost suportul care a dus la rafinarea celor mai eficiente metode de autocontrol, programare mentală, vindecare, dezvoltare, obţinerea schimbărilor pozitive prin mecanisme de modificare a frecvenţelor undelor cerebrale.

Modificarea activităţii cerebrale

Modificarea activităţii cerebrale se realizează printr-un proces numit brainwave entrainment (sincronizarea undelor cerebrale). Când stimulii de sunet sunt perfect sincronizaţi la activitatea electrică a creierului, atunci tiparele undelor cerebrale se modifică. Spre exemplu, dacă unei persoane aflate într-o stare de tensiune i se dă un impuls care corespunde unui tipar cerebral de relaxare, atunci persoana respectivă se va linişti aproape instantaneu.

Utilizând stimularea neuronală programul audio destinat relaxării te va conduce spre o stare mentală relaxantă cu ajutorul sunetelor, iar prin intermediul sugestiilor, afirmaţiilor sau scenariilor hipnotice se va realiza auto-programarea. Acest lucru va atrage după sine schimbări pozitive în tiparele de gândire, limbaj, comportamentale şi de acţiune.

Folosirea bătăilor monoaurale, binaurale şi a tonurilor izocronice pe diferite frecvenţe contribuie la sincronizarea emisferelor cerebrale şi la crearea unei stări de focalizare completă a creierului. Sunetele binaurale sunt utilizate în tehnicile de relaxare, în meditaţie, în îmbunătăţirea unor funcţii ale creierului precum atenţia, concentrarea, învăţarea, fiind extrem de eficiente în reducerea şi eliminarea stresului, în îmbunătăţirea unor funcţii şi procese mentale, în managementul durerii, în sporirea intuiţiei şi a creativităţii şi în activarea capacităţilor extra-senzoriale.

Bătăile binaurale din spectrul delta şi theta sunt asociate cu stări de relaxare profunde, meditaţie şi stări crescute de creativitate. Bătăile binaurale cu frecvenţa din spectrul alfa sunt asociate cu stări de relaxare, focus mental şi concentrare.

Cercetări din domeniul neurologiei (EEG)

Tehnologia audio folosită este rezultatul studiilor şi cercetărilor din domeniul neurologiei (EEG), în special a principiilor de reglare neurologică. Câteva din efectele şi beneficiile acestei tehnologii se referă la:

  • schimbarea tiparelor de gândire şi de comportament
  • reducerea semnificativă a stresului şi a anxietăţii
  • sporirea funcţiilor şi abilităţilor mentale (concentrare, atenţie, creativitate, inteligenţă, focus etc.)
  • îmbunătăţirea performanţelor intelectuale şi fizice
  • tratarea adicţiilor şi a dependenţelor
  • promovarea sănătăţii şi a relaxării
  • controlul şi eliminarea durerilor

Brainwave Entrainment sau procesul de sincronizare a undelor cerebrale se referă la răspunsul electric al creierului la un stimul ritmic dat de impulsurile audio. Altfel spus, atunci când creierul primeşte un impuls sau un stimul senzorial (audio, spre exemplu) emite o încărcătură electrică numită Răspuns Cortical Evocat, ca în tabelul de mai jos:

Impuls audio - Răspuns Cortical Evocat

Creierul uman produce în permanenţă impulsuri electrice, numite unde cerebrale, care se pot măsura după amplitudine şi frecvenţă. Când creierul este expus unui stimul audio regulat, această ritmicitate este reprodusă sub forma unor impulsuri electrice. Impulsurile electrice sau undele cerebrale se pot măsura după amplitudine şi frecvenţă. Amplitudinea este puterea impulsului electric, măsurată în microvolţi, iar frecvenţa este viteza ondulaţiilor electrice, măsurată în hertzi (Hz). Aşadar, dacă bătaia este constantă şi amplă, atunci undele cerebrale vor urma aceeaşi frecvenţă, vor intra în rezonanţă cu ea, “rearanjându-se” în funcţie de informaţiile primite. Acest proces se numeşte Răspuns de Urmărire al Frecvenţei (Frequency Following Response).

Răspunsul creierului la o sincronizare de 10 Hz

Undele cerebrale corespund stărilor diferite ale creierului şi descriu frecvenţa pe care vibrează activitatea cerebrală la un moment dat.

Cercetătorii au stabilit anumite corespondenţe între diferitele stări, emoţii, trăiri şi caracteristicile activităţii electrice ale creierului. Spre exemplu, dacă frecvenţa de 4 Hz este asociată cu somnul, un tipar audio de 4 Hz va reproduce starea caracteristică somnului în creierul tău. Acelaşi principiu se aplică şi celorlalte stări mentale, concentrarea, creativitatea sau relaxarea profundă.

Principiul rezonanţei şi sincronizarea undelor cerebrale

Sincronizarea rezonantă a sistemelor oscilante este un principiu bine cunoscut în fizică. şi se referă la sincronizarea a două sau mai multe cicluri ritmice. Acelaşi principiu este utilizat şi în chimie, neurologie, biologie, farmacologie, medicină, astronomie şi în multe alte domenii.

Teoria a fost elaborată de cunoscutul cercetător olandez Christian Huygens în anul 1656. În timp ce lucra la un ceas cu pendul, acesta a constatat că dacă plasează două ceasuri necalibrate unul lângă altul, ele vor rezona şi se vor sincroniza ajungând să funcţioneze în acelaşi ritm. De fapt, această sincronizare este atât de precisă şi de rafinată încât nici măcar o intervenţie mecanică nu ar fi putut să le calibreze mai bine.

Cea mai cunoscută metodă de sincronizare a undelor cerebrale o reprezintă bătaia binaurală.

Bătăile binaurale sunt sunete continue pe frecvenţe diferite pentru urechea dreaptă şi cea stângă utilizate în stimularea undelor cerebrale.

Tipar audio

Înregistrare EEG: spectrogramă (4-30), ~ interval 1.2 minute, starea Alfa

Tiparul audio se generează în interiorul creierului prin crearea celui de-al treilea sunet, perceput prin diferenţa celor două frecvenţe. Din acest motiv este necesară folosirea căştilor stereo. Bătăile binaurale pe diferite frecvenţe contribuie la sincronizarea emisferelor cerebrale şi la crearea unei stări de focalizare completă a creierului. Spre exemplu, un sunet de 100 Hertz este transmis într-o ureche, iar un sunet de 107 Hertz este trimis în cealaltă ureche. Creierul aude diferenţa dintre sunete, creând acest al treilea sunet, 7 Hertz care este de fapt, un semnal electric. Rezultatul este sincronizarea celor două emisfere şi funcţionarea creierului la acea frecvenţă, respectiv 7 Hertz corespunzătoare nivelului alfa.

Tonurile izocronice s-au dovedit extrem de eficiente în procesul de sincronizare al emisferelor. Acestea sunt sunete cu bătăi regulate pe un singur ton utilizate în stimularea undelor cerebrale. Tiparul audio se generează în afara creierului, din acest motiv nu este necesară folosirea căştilor stereo. Tonurile izocronice pe diferite frecvenţe contribuie la sincronizarea emisferelor cerebrale şi la crearea unei stări totale de focalizare a creierului.

În acest fel se prezintă tiparele impulsurilor izocronice:

Tiparele impulsurilor izocronice

Acest tip de stimulare produce un răspuns electric deosebit de puternic în creier. Totodată, sincronizarea poate fi asistată de muzică de relaxare, zgomote albe, sau alte modulaţii. Mai jos este un exemplu de filtru (modulator de volum) aplicat coloanei muzicale.

Exemplu de filtru (modulator de volum) aplicat coloanei muzicale

Cu toate că impulsurile nu sunt bine individualizate, ele sunt foarte ample şi au o frecvenţă regulată având un impact semnificativ asupra creierului.

Bătaia monoaurală funcţionează pe acelaşi principii ca cea binaurală, cu deosebirea că cele două sunete sunt generate în fiecare ureche individual. Bătăile monoaurale nu sunt procesate de către creier şi pot fi produse la aproape orice frecvenţă (chiar şi dincolo de 900 Hz). Ele sunt de asemenea percepute şi dacă există o separare între ele mai mare de 25 Hz. Totuşi, bătăile monoaurale au unele dezavantaje. În primul rând, pentru ca bătăile monoaurale să-şi menţină efectul complet, ambele tonuri trebuie să aibă aceeaşi amplitudine. În ale doilea rând, pentru a produce o sincronizare eficientă a undelor cerebrale, ele trebuie să aibă un volum corespunzător – destul de tare pentru ca cel care ascultă să audă o modulaţie observabilă între tonuri.

În ciuda limitărilor lor, bătăile monoaurale sunt foarte eficiente în producerea de entrainment al undelor cerebrale şi au avantajul că produc efecte foarte asemănătoare cu bătăile binaurale atunci când sunt ascultate în căşti audio.

Bătăi monoaurale

Undele cerebrale

Creierul este format din miliarde de celule cerebrale numite neuroni care utilizează energie electrică pentru a comunica între ei. Activarea concomitentă a neuronilor produce o cantitate enormă de electricitate în creier care poate fi măsurată cu ajutorul echipamentelor medicale, cum ar fi EEG.

Activitatea undelor cerebrale se prezintă sub forma unor valuri şi arată astfel:

Activitatea undelor cerebrale

Activitate cerebrală la encefalogramă:

Activitate cerebrală la encefalogramă

Activitatea electrică a creierului se modifică în funcţie de activitatea desfăşurată la un moment dat. De exemplu, undele cerebrale din timpul somnului sunt cu mult diferite de cele din starea obişnuită de veghe.

De fapt, activitatea cerebrală ne furnizează informaţii foarte precise legate de starea mentală sau de sănătatea unei persoane. Fiecare emoţie, fiecare gând generează un anume tip de activitate cerebrală şi activează o zonă specifică. În acelaşi timp, studiile demonstrează că undele cerebrale pot fi influenţate prin stimulări externe şi pot produce schimbări calitative semnificative în viaţa individului.

Undele creierului în timpul meditaţiilor BrainSync

Studiile indică o legătură directă între un creier mai sănătos, mai fericit şi meditaţie. În timpul ascultării produselor audio, activitatea cerebrală se modifică: activitatea undelor beta scade şi se produce o creştere a undelor alfa, theta si gama.

Cele mai întâlnite unde în terapia audio sunt undele de frecvenţa alfa. Acestea accelerează schimbările mentale pozitive, liniştesc mintea şi ajută la reducerea hormonilor de stres din corp.

Undele gama în terapia audio indică o capacitate de concentrare crescută şi sunt frecvent asociate cu generarea emoţiilor pozitive şi reducerea sentimentelor depresive.

Într-o stare de relaxare profundă, creierul emite unde theta. Se spune că undele theta stimulează deschiderea celui de-al “treilea” ochi. Undele theta creează o stare de relaxare profundă, favorizează creativitatea şi imaginaţia, te focalizează pe soluţii şi îmbunătăţesc memoria.

Aşadar, cercetările în domeniul neurologiei confirmă existenţa a cinci categorii de unde electromagnetice:

Undele cerebrale Gamma au cea mai mare frecvenţă: de la 30-40 Hz în sus şi sunt implicate în activitatea mentală foarte intensă. Corespund stării obişnuite de veghe, în care atenţia noastră este predominant orientată spre acţiuni exterioare. Au amplitudinea cea mai mică şi frecvenţa cea mai mare dintre toate celelalte tipare de unde cerebrale.

Undele cerebrale Beta iau naştere în timpul orientării predominante a minţii umane de către satisfacerea nevoilor de subzistenţă, calculând, organizând, aranjând conferând sensul universului nostru exterior. Acestea caracterizează perioadele de concentrare mentală, rezolvarea problemelor, analiza centrată pe diferite probleme zilnice. Au între 13/14- 20/21 (cicli/sec Hz). În timpul acestei emisii suntem treji şi constienţi. În condiţii optime undele beta sunt asociate gândirii logice, rezolvării problemelor concrete şi atenţiei active îndreptate asupra lumii înconjurătoare. Deşi coexistă toate cele patru ritmuri cerebrale, în starea de veghe undele beta sunt predominante.

Sunt caracteristice activităţii conştiente şi sunt produse de creier in starile normale de veghe. Un exces de unde cerebrale Beta conduce la stări psihologice de panică/stress, cu simptomele ei caracteristice: puls neregulat, respiraţie rapidă, lipsă de concentrare, etc.

Undele cerebrale Alfa sunt caracteristice stărilor de relaxare, meditaţie şi vis şi au o frecvenţă cuprinsă între cca. 8-12,5/13/14 Hz (cicli/sec). Constituie “poarta” către subconştient. Aceste unde caracterizează o stare de calm şi relaxare mentală, sau stări de visare cu ochii deschişi, indicând absenţa stimulării senzoriale.

Este deci o stare relaxantă, dar totuşi dinamică asociată unei minţi calme, liniştite şi în care atenţia poate fi focalizată cu succes atât în exterior participând la rezolvarea situaţiilor de tot felul, dar şi în interior permiţând aprofundarea unei stări de meditaţie dinamică.

La acest nivel, are loc percepţia extrasenzorială şi se produce reînnoirea energiilor celulare. Capătul de jos al acestui nivel (8 Hz) este caracteristic unor stări precum cea de dinainte de somn. Undele alfa de jos mai sunt asociate cu o stare de pace şi mulţumire şi este tiparul predominant al stării de meditaţie obişnuite.

Nivelul superior de 12/14 Hz descrie o stare de “super-învăţare”, atunci când suntem foarte absorbiţi de citirea unei cărţi, sau ascultarea unei melodii, spre exemplu.

Undele cerebrale Theta prezintă frecvenţe cuprinse între cca. 3/4 – 7/8 Hz cicli/sec. Apar în stări de somnolenţă, inconştienţă, vis, când nu ne putem concentra, sau în stări de calm profund, relaxare, linişte, cum ar fi stările de trecere de la veghe la somn sau invers. Reflectă o stare a minţii care permite vizualizarea benefică, dinamizarea constructivă a imaginaţiei şi inspiraţia creatoare.

Ele sunt active în timpul visului şi meditaţiei profunde, fiind extrem de accentuate în timpul experienţelor-limită, a revelaţiilor şi a stărilor de funcţionare excepţională a creierului.

Undele theta pot fi asociate subconştientului unde se află depozitate amintiri, senzaţii, emoţii. Acestea apar mai ales în timpul somnului REM în care apar majoritatea viselor, în stările hipnotice. Daca sunt controlate, se pot manifesta şi fenomene psihokinetice.

Putem fi totuşi conştienţi de această stare de calm şi armonie, căci undele theta se manifestă mai ales în timpul reveriei cotidiene şi meditatiei profunde. Când apar în starea de veghe acestea sunt răspunzatoare de cunoaşterea intuitivă. Tot la acest nivel se poate accesa o stare catatonică, de „anestezie” fara anestezice pentru intervenţii chirurgicale, stomatologice etc. Predominanta undelelor theta este asociată cu stări de creativitate crescută, memorie, vindecare, experienţe de tipul „Evrika!”, “A-haa” în care înţelegerea este spontană, instantanee. Geniile, persoanele care se bucură de foarte mult succes, artiştii trăiesc şi creează frecvent pe aceasta frecvenţă a undelor theta.

Undele cerebrale Delta au cea mai mică frecvenţă, dar cea mai mare amplitudine. Apar în timpul somnului profund sau al stărilor de inconştienţă şi definesc cele mai profunde nivele ale relaxării psihosomatice pe care fiinţa umană le poate atinge. Frecvenţa lor este cuprinsă între cca. 0,5 şi 3/4 Hz.

Undele delta caracterizează o stare de profundă uniune si armonie interioara şi caracterizează somnul profund fără vise în care organismul se reface, stările de extaz mistic, în care au loc eliberari de neuro-transmiţători care accelerează sau inhibă anumite procese din organism.

Prezenţa undelor delta este asociată cu procesul complet şi amplu al regenerării fizice şi al refacerii ori menţinerii sănătaţii. Prezente în timpul somnului profund, ele rămân active atunci când toate celelalte unde cerebrale încetează să-şi facă simţită prezenţa. Ele pot fi prezente şi în timpul stărilor de veghe, în combinaţie cu alte tipuri de unde.

Undele delta sunt un fel de radar personal, trimiţând şi primind mesaje la nivel inconştient. Funcţionează numai nivelele de bază ale creierului, care asigură funcţionarea de întreţinere a corpului.

Principiile Psihologice

Principiile psihologice dinamice utilizate în programele audio de antrenament mentalPrincipiile psihologice dinamice utilizate în programele audio de antrenament mental şi cele audio hipnotice sunt cele preluate din terapia cognitiv- comportamentală, programare neurolingvistică sau hipnoză.

Încă de la vârsta pubertăţii, creierul începe să îşi întărească mecanismele subconştiente de control, iar la maturitate toate comportamentele, reacţiile emoţionale, obiceiurile, dependenţele, etc. sunt atât de bine întipărite încât chiar şi cele mai puternice tentative de schimbare rămân simple încercări nereuşite.

Mintea subconştientă controlează reacţiile şi răspunsurile noastre la mediul extern şi intern. Dorinţe, temeri, obicieiuri, trăsături de personalitate – toate sunt rezultatul asocierilor conţinute în subconştient. Atunci când mintea ta conștientă stabilește un obiectiv cu care mintea subconștientă nu este de acord, atunci obiectivul respectiv cel mai probabil nu se va realiza.

Principiile psihologice utilizate în aceste programe audio te transpun într-o stare mentală receptivă care reduce dramatic rezistenţa la schimbare de la nivel subconstient – furnizând cadrul ideal pentru programare pozitivă şi schimbare psihologică.

Spre exemplu, dacă ţi-ai propus să îţi sporeşti încrederea în tine, iar vocea interioară îţi spune lucruri precum: “Nu eşti în stare” sau “Nu o să reuşeşti pentru că e greu” prin recunoaşterea tiparelor de limbaj se pot folosi afirmaţiile care reformulează credinţele limitative în tipare de limbaj de succes care spun: “Pot să obţin ceea ce îmi doresc”.

Tehnica ascultării dihotice înseamnă prezența a doi stimuli auditivi diferiți sau a două mesaje verbale diferite, livrate în ambele urechi simultan. Subiecții ascultă concomitent două mesaje diferite prezentate prin intermediul căștilor stereo.

Mesajele subliminale sintetizate în fraze benefice reprezintă o tehnică prin care informaţia trece de nivelul conştient, fără a fi percepută (auzită) şi se adresează direct minţii subconştiente. Aceste sugestii ne influenţează percepţia fără a fi conştienţi de acest lucru si produc schimbările dorite, fie că asta înseamnă rescrierea unor tipare de gândire, modificarea unor comportamente sau a unor credinţe personale.

Așadar, limbajul este și el un instrument extrem de puternic pentru rescrierea unor programe mentale depăşite. Sugestiile şi afirmaţiile pot fi utilizate cu succes pentru a asocia idei, concepte şi credinţe pentru a da naştere unor comportamente sănătoase. Alte tehnici precum: ancorarea, re-cadrarea, distorsiunile pozitive sau tiparele de condiţionare şi reîntărire nu fac decât să te transpună într-o stare mentală optimă în vederea realizării schimbărilor dorite.